TIMETABLE


Sobota / Saturday (28.10.2023)

9:00 - 10:00 Rejestracja / Registration
13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa / Lunch
23:00 - Puchary i zakończenie / Ceremony and close

Turniej Główny / Main tournament
10:00 - 13:00 Kwalifikacje / qualifications
14:00 - 17:00 Kwalifikacje c.d. / qualifications cont.
19:00 - 20:30 Ćwierćfinał / QF of tournament

Turniej 70's/80's / 70's/80's tournament
12:00 - 14:00 Kwalifikacje / qualifications
16:00 - 19:00 Kwalifikacje c.d. / qualifications cont.
20:30 - 23:00 Półfinał oraz finał / SF and Final

Niedziela / Sunday (29.10.2023)

8:30 - 10:00 Rejestracja (pierwszeństwo finaliści turnieju Main) / Registration (priority for the finalists of Main tournament)
15:00 Puchary i zakończenie PPO23 / Ceremony and close PPO23

Turniej Główny / Main tournament
9:00 - 13:00 Półfinał oraz finał / SF and Final

Turniej Strike 5 / Strike tournament
10:00 - 13:00 Kwalifikacje / qualifications
13:00 - 15:00 Finał / Final