REJESTRACJA


REJESTRACJA
W celu rejestracji należy wysłać zgłoszenie na mail ppo@flippery.org.pl podając:
- imię i nazwisko,
- numer IFPA (jeśli ktoś takiego numeru jeszcze nie posiada podaje w tym miejscu "brak",
- kraj,
- adres email
oraz opłacić wpisowe do dnia 30 września.
Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu


REGISTRATION
Following data should be sent to the e-mail address ppo@pinballopen.pl
- name and surname
- #IFPA
- country
- e-mail address
PAYMENT (no later than 30 Sep 2023)
Registration is tantamount to acceptance of the Regulations