REŻIM SANITANY

W związku z pandemia wirusa SARS-CoV-2, podczas PPO obowiązywać będzie reżim sanitarny. Obowiązkowe będzie zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczek, zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz dezynfekcja rąk (przy wejściu oraz na terenie imprezy zostaną rozmieszczone dozowniki na płyny do dezynfekcji).